پذیرش و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) براساس مدلUTAUT در دهیاران استان گیلان- قسمت ۲۵
Abstract connections of lines and spheres.

پذیرش و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) براساس مدلUTAUT در دهیاران استان گیلان- قسمت ۲۵

در این پژوهش نظر پاسخگویان در خصوص اضطراب با استفاده از ۴ سوال یعنی سوالات ۴۶ تا ۴۹ پرسشنامه، مبتنی بر طیف ۵ گزینه ای لیکرت (ازکاملا موافقم تا کاملا…

ادامه خواندن پذیرش و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) براساس مدلUTAUT در دهیاران استان گیلان- قسمت ۲۵

تأثیر رسانه های اجتماعی و سیستم مدیریت مشتری محور بر عملکرد ارتباط با …

در این ساختار معاون بازاریابی به‌عنوان بخش مهمی از فرایند مدیریت ارتباط با مشتری با تمرکز بر منابع و نتایج، موجب سودآوری و وفاداری مشتری خواهد شد (رضائی ملک و…

ادامه خواندن تأثیر رسانه های اجتماعی و سیستم مدیریت مشتری محور بر عملکرد ارتباط با …

تأثیر رسانه های اجتماعی و سیستم مدیریت مشتری محور بر عملکرد ارتباط با …

۱- افزایش درآمد :- شناخت فرصت های جدید- کاهش فرصت های از دست رفته- کاهش فرار مشتریان۲- ایجاد وفاداری در مشتری:- بهبود خدمات به مشتریان- بهبود جلوه سازمان۳- کاهش هزینه:-…

ادامه خواندن تأثیر رسانه های اجتماعی و سیستم مدیریت مشتری محور بر عملکرد ارتباط با …

دسترسی به منابع مقالات : تلفیق تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها DEA با کارت امتیازی متوازن BSC برای ارزیابی …

۱-۵- سوال های تحقیقسوال اصلیمسئله اصلی تحقیق حاضر عبارت است از اینکه چگونه می‌توان جهت ارزیابی عملکرد، رتبه بندی و تحلیل بهره‌وری در شعب بانک تجارت با استفاده از تلفیق…

ادامه خواندن دسترسی به منابع مقالات : تلفیق تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها DEA با کارت امتیازی متوازن BSC برای ارزیابی …
تحلیل تطبیقی نقش تفرجگاههای شهری در توسعه گردشگری شهری(مطالعه موردی بام سبز  …
Futuristic glowing AI head.

تحلیل تطبیقی نقش تفرجگاههای شهری در توسعه گردشگری شهری(مطالعه موردی بام سبز …

۲/۱۶ درصد کل کارگاههای صنعتی استان گیلان(۴۱کارگاه) در این شهرستان واقع گردیده است.قریب ۵/۹۵ درصد کارگاهای صنعتی شهرستان لاهیجان(۳۹کارگاه) در شهر لاهیجان مستقر گردیده اند. (مهندسین مشاور بعد تکنیک)صنایع فعال…

ادامه خواندن تحلیل تطبیقی نقش تفرجگاههای شهری در توسعه گردشگری شهری(مطالعه موردی بام سبز …

بررسی عوامل مرتبط با شرکت در انتخاب استراتژی های ورود به بازار …

Scale up and study Effectiveness Synthesize ans theorize Implement , studyEfficacy Explore , Hypothezize and clarify Desing , Develop and test Cycle of Research and Developmentنمودار(۲ - ۵) : چرخه…

ادامه خواندن بررسی عوامل مرتبط با شرکت در انتخاب استراتژی های ورود به بازار …

تحقیق دانشگاهی – بررسی عوامل مرتبط با شرکت در انتخاب استراتژی های ورود به بازار …

در این روش شرکت بین المللی میتواند تمام عملیات تولید در یک کشور خارجی را به دست بگیرد و ۱۰۰ درصد شرکت را مالک شود. این مالکیت به دو روش…

ادامه خواندن تحقیق دانشگاهی – بررسی عوامل مرتبط با شرکت در انتخاب استراتژی های ورود به بازار …
مقاله – 
بررسی راهکارهای حقوقی توسعه بانکداری اسلامی- قسمت ۱۹
Conceptual futuristic look at information technology of internet of things IOT big data cloud computing using artificial intelligence AI

مقاله – بررسی راهکارهای حقوقی توسعه بانکداری اسلامی- قسمت ۱۹

ه : قوانین دست و پا گیر اداری و مقاومت کارمندان در مقابل تغییرات۲ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۲ ـ وجود حالت اضطراری در عقود بانکی و ضرورت رفع…

ادامه خواندن مقاله – بررسی راهکارهای حقوقی توسعه بانکداری اسلامی- قسمت ۱۹

فایل دانشگاهی – بررسی راهکارهای حقوقی توسعه بانکداری اسلامی- قسمت ۱۴

در این رابطه به علت عدم آشنایی افراد با اهداف بانکداری اسلامی و به دلیل اینکه بانکداری اسلامی بر مبنای مشارکت در سود و زیان طراحی و پایه گذاری گردیده…

ادامه خواندن فایل دانشگاهی – بررسی راهکارهای حقوقی توسعه بانکداری اسلامی- قسمت ۱۴
سامانه پژوهشی – 
بررسی راهکارهای حقوقی توسعه بانکداری اسلامی- قسمت ۱۵
futuristic eye

سامانه پژوهشی – بررسی راهکارهای حقوقی توسعه بانکداری اسلامی- قسمت ۱۵

از جمله آثار آن اضطرار بسیاری از بانک‌های اسلامی به اقدام‌هایی است که بعضی از آن‌ها مورد قبول نیست؛ زیرا عاملی را به‌کار می‌گیرند که در صورت تغییر نرخ‌های بهره…

ادامه خواندن سامانه پژوهشی – بررسی راهکارهای حقوقی توسعه بانکداری اسلامی- قسمت ۱۵