تلفیق تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها DEA با کارت امتیازی متوازن BSC برای …

(j=1,2,….,n)آزاد در علامتمدل ۲-۵٫ مدل اولیه (مضربی) BCC ورودی محوراما برای تبدیل مدل کسری BCC به یک مدل برنامه‌ریزی خطی می‌توان از روش دیگری نیز استفاده کرد. در این روش…

ادامه خواندن تلفیق تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها DEA با کارت امتیازی متوازن BSC برای …
دسترسی به منابع مقالات : 
تلفیق تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها DEA با کارت امتیازی متوازن BSC برای ارزیابی  …
Innovations systems connecting people and intelligence devices. Futuristic technology networking and data exchanges connection and computer industry from telecommunication and internet development.

دسترسی به منابع مقالات : تلفیق تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها DEA با کارت امتیازی متوازن BSC برای ارزیابی …

۱-۵- سوال های تحقیقسوال اصلیمسئله اصلی تحقیق حاضر عبارت است از اینکه چگونه می‌توان جهت ارزیابی عملکرد، رتبه بندی و تحلیل بهره‌وری در شعب بانک تجارت با استفاده از تلفیق…

ادامه خواندن دسترسی به منابع مقالات : تلفیق تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها DEA با کارت امتیازی متوازن BSC برای ارزیابی …

دسته بندی علمی – پژوهشی : تلفیق تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها DEA با کارت امتیازی متوازن BSC برای ارزیابی …

۲-۳- کارایی، بهره‌وری و اثر بخشیمفهوم کارایی معمولاً با واژه «اثر بخشی[۹]» و «بهره‌وری[۱۰]» اشتباه می‌شود. «اثر بخشی» میزان هم جهت بودن انجام فعالیت‌های یک سازمان را با اهداف تعیین…

ادامه خواندن دسته بندی علمی – پژوهشی : تلفیق تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها DEA با کارت امتیازی متوازن BSC برای ارزیابی …

فایل دانشگاهی – نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی۹۱- قسمت …

که سکوت؛ به ردپای خاطرهِهای خویش گوش فرامیِدارد.(ترانه ۲۳۸ : از مجموعه مرغان آواره)خیالِهای هراساناز من نترسیدمن شاعرم (تاگور، ۱۳۸۸: ۱۷۶ ).۴-۲-۴٫رمانتیسم اجتماعی تاگور:تاگور علاوه بر توجه به شخصیت و…

ادامه خواندن فایل دانشگاهی – نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی۹۱- قسمت …
نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی۹۱- قسمت ۴۸
Color Chart On The Table

نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی۹۱- قسمت ۴۸

تاگور در شعر "شرمنده نباشید برادرانم" مردم را به ایستادگی در برابر قدرتمندان دعوت مییکند. و بر بیِدوامی تکبر اشاره دارد. وبه آزادی روح و روان معتقد است:شرمنده نباشید برادرانماز…

ادامه خواندن نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی۹۱- قسمت ۴۸

پژوهش دانشگاهی – نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی۹۱- قسمت ۴۹

بی قرارم،در دلم آوارهیام (تاگور، ۱۳۸۸ : ۷)" ترانهِی ۱۵، از مجموعه باغبان "من آن آهوی مشکینم که مست از عطر خود در سایهِی جنگل میِدودشب، شب نیمهِی خرداد است…

ادامه خواندن پژوهش دانشگاهی – نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی۹۱- قسمت ۴۹
پژوهش – 
نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی۹۱- قسمت ۴۶
Fitness Technology Science Lifestyle as a Concept

پژوهش – نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی۹۱- قسمت ۴۶

مثل جام شرابدر سرشاریش (همان: ۲۳۸)"ترانه ۳۲۶: مرغان آواره"میِخواهمآخرین حرفماین باشد:به عشق تو ایمان دارم (همان: ۲۶۰ )در شعر زیر تاگور، از چشم به راهی همیشگیِاش سخن میِگوید او چشم…

ادامه خواندن پژوهش – نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی۹۱- قسمت ۴۶

نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی۹۱- قسمت ۴۲

آن "درنیافتنی" بی نام ونشان به شکل مادرم مرا در آغوش گرفته بود.همین طور در مرگ همان ناشناسمثل آشنای دیرین من پیدا خواهد شد.و من چون این زندگی را دوست…

ادامه خواندن نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی۹۱- قسمت ۴۲
نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی۹۱- قسمت  …
Abstract energy swirl pattern

نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی۹۱- قسمت …

آیینِهای آن با شمار وحشتناکی از قربانیان انسانی همراه است. این تمدن مغرضانه به خاطر نابرابری ذاتی خود در راستای یک سلسله فجایع باسرعتی هراسِانگیز، درحال فروپاشی است و سرانجام…

ادامه خواندن نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی۹۱- قسمت …
نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی۹۱- قسمت  …
Colors catalogue

نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی۹۱- قسمت …

چیست این شعلهِی نادیدهِی تاریکیکه جرقه‏هایشستار‏گان‏اند؟ ( ترانه: ۸۱ )***بوی خاک خیس باران خوردهبرمی‏آیدچونان سرود ستایشیاز گروه بی‏آواز ناچیزان. (ترانه: ۳۱۱)تاگور تأکید می‏کند که طبیعت برای آن‏که معنایی داشته باشد…

ادامه خواندن نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی۹۱- قسمت …