راهکارهای عملی تهذیب نفس در قرآن و نهج البلاغ

 دانشکده تربیت مدرس قرآن مشهدپروژه تحقیقاتی کارشناسی رشته علوم قرآنیموضوع:راهکارهای عملی تهذیب نفس در قرآن و نهج البلاغاستاد راهنما:دکتر مجتبی نوروزینگارنده:نرجس قاسمیخرداد ماه ۱۳۹۴تقدیم بهامام خوبی­ها و مهربانی­هاحضرت علی بن…

ادامه خواندن راهکارهای عملی تهذیب نفس در قرآن و نهج البلاغ
آموزش هندسه به دو شیوه اوریگامی و انیمیشن و مقایسه تأثیر آن‌ها بر یادگیری مفاهیم هندسی و هوش منطقی-ریاضی دانش آموزان- قسمت ۱۲
Colorful rustic wooden direction arrow signs with green field and sky.

آموزش هندسه به دو شیوه اوریگامی و انیمیشن و مقایسه تأثیر آن‌ها بر یادگیری مفاهیم هندسی و هوش منطقی-ریاضی دانش آموزان- قسمت ۱۲

نتایج پژوهش‏های ‏مایر و مورنو در سال ۱۹۹۹، ۱۹۹۸ در مورد تأثیر اصل چگونگی وجه حسی نشان داد میانگین نمرات یادگیری دو گروه متوالی و همزمان در چهار آزمون پژوهشی…

ادامه خواندن آموزش هندسه به دو شیوه اوریگامی و انیمیشن و مقایسه تأثیر آن‌ها بر یادگیری مفاهیم هندسی و هوش منطقی-ریاضی دانش آموزان- قسمت ۱۲

تبیین جایگاه اقتصاد مقاومتی در نرخ ارتکاب جرم در ایران- قسمت ۵

یکی از قدیمی ترین مفاهیم که مورد توجه متفکران بوده است که براساس آن انسان را وارث تمام ویژگی های جسمی و حتی اخلاقی اسلاف خود می داند. بعضی معتقدند…

ادامه خواندن تبیین جایگاه اقتصاد مقاومتی در نرخ ارتکاب جرم در ایران- قسمت ۵

استفاده از کرم پرتار Perinereis nuntia در جیره غذایی مولدین میگوی سفید غربی Litopenaeus vannamei و بررسی رشد، بازماندگی و مقاومت به استرس‌های محیطی در پست‌لارو تولیدی- قسمت 22

در تست استرس فرمالین 100 قسمت در میلیون، تلفات بسیار کمیدر تمامیتیمارها مشاهده شد. بیشترین میانگین درصد بازماندگی متعلق به تیمار سه و کمترین میانگین درصد بازماندگی متعلق به تیمار…

ادامه خواندن استفاده از کرم پرتار Perinereis nuntia در جیره غذایی مولدین میگوی سفید غربی Litopenaeus vannamei و بررسی رشد، بازماندگی و مقاومت به استرس‌های محیطی در پست‌لارو تولیدی- قسمت 22

مبانی آزادی اجتماعی از دیدگاه امام خمینی(ره) و مقایسه با آزادی لیبرالیسمی- قسمت ۳

۲)مکاری امیری، مرضیه(۱۳۷۹) – آزادی اجتماعی از دیدگاه شهید مطهری (ره) نگارنده در این رساله آزادی اجتماعی اعم از آزادی تفکر، عقیده، قلم و بیان را از دیدگاه شهید مطهری…

ادامه خواندن مبانی آزادی اجتماعی از دیدگاه امام خمینی(ره) و مقایسه با آزادی لیبرالیسمی- قسمت ۳

بررسی تاثیر یک جلسه فعالیت وامانده ساز مقاومتی برپاسخ هورمون رشد در مردان ورزشکار و غیرورزشکار۹۰- قسمت ۶

۲-۳۴بایوآسای های هورمون رشد     ۲-۳۴-۱چشم اندازهایی از متون قدیمی   آزمایش هایی که بالغ بر ۵۰ سال پیش تهیه شده اند هشیاری رو به رشد زمان کنش های…

ادامه خواندن بررسی تاثیر یک جلسه فعالیت وامانده ساز مقاومتی برپاسخ هورمون رشد در مردان ورزشکار و غیرورزشکار۹۰- قسمت ۶
بررسی تاثیر وابستگی گروهی بر روی تصمیم گیری پرداخت سودسهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران- قسمت ۲
hand drawing a shortcut to a maze on a chalkboard

بررسی تاثیر وابستگی گروهی بر روی تصمیم گیری پرداخت سودسهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران- قسمت ۲

۲-۹-۲)سوابق داخلی ۴۲فصل سوم : روش تحقیق ۴۸۳-۱) مقدمه ۴۹۳ -۲) روش پژوهش ۴۹۳- ۳) فرضیه های تحقیق ۵۰۳-۴) متغیرهای پژوهش و نحوه اندازه گیری ۵۱۳-۴-۱) متغیرهای مستقل ۵۱۳-۴-۲) متغیر…

ادامه خواندن بررسی تاثیر وابستگی گروهی بر روی تصمیم گیری پرداخت سودسهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران- قسمت ۲

شناسایی و رتبه بندی موانع استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان- قسمت ۱۳

۲- ۳ : مبانی نظری پژوهش     ۲-۳-۱ : دانش و سیستم حسابداری   حسابداری به مفهوم عام فرایند شناسایی ، اندازه گیری ، طبقه بندی و گزارش رویدادهای مالی…

ادامه خواندن شناسایی و رتبه بندی موانع استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان- قسمت ۱۳
ارزیابی و رتبه بندی کارایی نسبی ادارات ثبت احوال استان مرکزی و اصفهان با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده هاDEA- قسمت ۴۲
Open Pantone catalogue.

ارزیابی و رتبه بندی کارایی نسبی ادارات ثبت احوال استان مرکزی و اصفهان با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده هاDEA- قسمت ۴۲

۱۹۸۷۵۵۴۰۰*u1 + 1321*u2 + 780*u3 + 59*u4-38955*v1-2298304*v2-8*v3<0;۱۵۳۸۰۱۵۹۰*u1 + 5232*u2 + 3237*u3 + 57*u4-37740*v1-1723728*v2-6*v3<0;۷۴۹۸۰۷۵۷۰*u1 + 6996*u2 + 4018*u3 + 133*u4-248789*v1-2872880*v2-10*v3<0;۲۱۴۷۷۶۳۰۱*u1 + 1980*u2 + 1287*u3 + 79*u4-47849*v1-2585592*v2-9*v3<0;۲۵۵۳۳۱۵۴۷*u1 + 4827*u2 + 2481*u3 +…

ادامه خواندن ارزیابی و رتبه بندی کارایی نسبی ادارات ثبت احوال استان مرکزی و اصفهان با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده هاDEA- قسمت ۴۲

روش های حقوقی مدیریت ریسک در قرارداد های نفتی- قسمت ۶- قسمت 2

گفتار نخست- قراردادهای خدماتی محض[۱۷۷]قرارداد خدماتی محض به قراردادهایی گفته می شود که بین یک پیمانکار و دولت میزبان منعقد می گردد و به واسطه ی آن، پیمانکار مکلف می…

ادامه خواندن روش های حقوقی مدیریت ریسک در قرارداد های نفتی- قسمت ۶- قسمت 2