تلفیق تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها DEA با کارت امتیازی متوازن BSC برای ارزیابی و مقایسه  …
3d rendering of room with lighting

تلفیق تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها DEA با کارت امتیازی متوازن BSC برای ارزیابی و مقایسه …

فرآیند های داخلی:
۱٫جذب سپرده ۲٫ادعای به تأخیر افتادن جمع آوری مبلغ ۳٫جذب نیروهای کلیدی و کارآمد
مشتریان:
۱٫مشتری وفادار ۲٫زمان انجام موارد اعتباری (رضایت مشتری)
مالی:
۱٫دارایی خروجی ۲٫اختلاف خالص پرداخت و دریافت ۳٫سرمایه خروجی ۴٫اختلاف نرخ سود دهی خالص و سود به دست آمده نرخ سود ۵٫نرخ خروجی از درآمد تقسیم شده ۶٫قیمت تمام شده پول
این مطالعه عوامل مهم مختلف مرتبط با هر یک از چهار منظر از BSC را تعیین کرده و با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی رتبه بندی را انجام داده‌اند. در هر بخشی از پیاده سازی BSC، با استفاده از DEA به رتبه بندی واحدهای مختلف بانک پرداخته و واحدهای کارا و ناکارا را تعیین می‌کنند (کرمی و همکارانش،۲۰۱۲،۱۱۶۶-۱۱۵۵).
خاکی و همکارانش ۲۰۱۲، در مقاله ای با عنوان بهبود بهره‌وری تصمیم گیری از طریق روش BSC-DEA بیان می‌کنند که ارزیابی عملکرد نقش مهمی در یافتن تصور و مشکلات هر سازمان دارد، همچنین می‌تواند توانایی‌ها و فعالیت‌های آن سازمان را گسترش دهد. تحلیل پوششی داده‌ها به عنوان روشی غیر پارامتری، ابزار مدیریتی سودمند و مهمی برای اندازه گیری تأثیر ورودی‌ها و خروجی‌ها بوده است. در این مقاله، ما روشی را برای استفاده از کارت امتیازی متوازن به عنوان روشی برای نمودهای طراحی ارزشیابی یک سازمان پیشنهاد می‌دهیم. در هر یک از چهار منظر BSC به ترتیب شاخص‌های زیر استفاده شده‌اند:
آموزش :
ورودی: ۱٫افزایش تخصص کارکنان ۲٫افزایش هزینه انگیزشی
خروجی: ۱٫پیشرفت در مهارت کارکنان
فرآیندهای داخلی:
ورودی: ۱٫خدمات آنلاین ۲٫خدمات سریع و قابل اعتماد
خروجی: ۱٫خدمات الکترونیکی ۲٫خدمات پیشرفته
مشتری:
ورودی: ۱٫استراتژی قیمت گذاری رقابتی
خروجی: ۱٫نرخ رشد مشتریان جدید ۲٫ خدمات سریع و با کیفیت بالا ۳٫خدمات آنلاین
مالی:
ورودی: ۱٫وام‌های پرداخت نشده ۲٫نرخ هزینه به نسبت درآمد
خروجی: ۱٫حاشیه سود ۲٫بازده حقوق صاحبان سهام ۳٫نرخ رشد دارایی
روش ترکیب BSC-DEA به عنوان موردی از موارد تجربی برای یک بانک بزرگ خصوصی استفاده شده است (خاکی و همکارانش،۲۰۱۲،۲۵۲-۲۴۵).
۲-۱۶- خلاصه و نتیجه گیری

 
ردیف
 
عنوان
 
نویسندگان
 
سال انتشار
ورودی خروجی
آموزش فرآیند های داخلی مشتری
برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.