بررسی رفتار خانوارهای روستایی و شهری شهرستان بهبهان در مواجهه با گردوغبار- قسمت ۳۱

بررسی رفتار خانوارهای روستایی و شهری شهرستان بهبهان در مواجهه با گردوغبار- قسمت ۳۱

۱۲

 

 

۲۴۴

 

 

۲۷۵

 

 

۱۰۳

 

 

 

 

 

  • برخی ذرات گرد و غبار از طریق پوست می­توانند وارد خون شوند.

 

۱۳

 

 

۲۳۷

 

 

۲۰۹

 

 

۸۹

 

 

 

 

 

  • ماسک­های کاغذی معمولی و دستمال می­توانند جلوی ذرات ریز گرد و غبار به سیستم تنفسی انسان را بگیرند.

 

۱۴

 

 

۲۱۴

 

 

۱۵۴

 

 

۸۳

 

 

۱۳-۱-۴- توزیع فراوانی نگرش پاسخگویان نسبت به گردوغبار

 

نتایج حاصل از رتبه بندی گویه های مربوط به نگرش خانوارهای شهری و روستایی در جدول شماره ۱۳-۴ نشان می دهد گویه ­های “شستشوی سریع دست و صورت و استحمام “، “استفاده از ماسک­های فیلتردار”، “استفاده از ماسک­های عادی در موقع ورود گرد و غبار” در رتبه های اول تا سوم و گویه ­های “خرید مواد غذایی( سبزیجات و میوه­ ها)، در کنار حاشیه خیابان­ها” و “صحیح نبودن رفتن بر سرکار در روزهای گرد و غباری” و “استفاده از دستکش و کلاه” در بین کل پاسخگویان در رتبه­ها­ی آخر قرار دارند. و در بین پاسخگویان شهری گویه ­های “استفاده از ماسک­های عادی” و “ماندن اعضای خانواده در منزل” و “استفاده از ماسک­های فیلتردار” در رتبه ­های اول تا سوم و گویه ­های “استفاده از موتور سیکلت و دوچرخه” و”نرفتن بر سر کار در روزهای گردوغباری” و “خرید مواد غذایی( سبزیجات و میوه­ ها)، در کنار حاشیه خیابان­ها “در رتبه­ها­ی آخر قرار دارد. و همچنین در بین پاسخگویان روستایی گویه ­های ” مسدود کردن منافذ خانه (مانند درزهای در و پنجره، تهویه حمام و…)” و ” ماندن اعضای خانواده در منزل ” و” رفتن فرزندان به مدرسه در روزهای گرد و غباری” در رتبه های اول تا سوم و گویه ­های “پیاده­روی و ورزش در روزهای گرد و غبار ” و” استفاده از موتور سیکلت و دوچرخه کار ” و “خرید مواد غذایی( سبزیجات و میوه­ ها)، در کنار حاشیه خیابان­ها در روزهای گرد و غبار” در رتبه­ی آخر قرار دارد. این نتیجه نشان می­دهد که استفاده از ماسک­های فیلتردار و عادی در کل پاسخگویان و هم در بین شهری ها جزء رتبه های اول می باشد. و اما حاضر نشدن روستائیان به ترک شغل خود در روزهای گردوغباری نشان از مهم بودن حفظ درآمد و همچنین نوع شغل روستائیان که عمدتا کشاورز هستند دارد، که در دومین رتبه قرار گرفته است و به نوعی می شود بیان داشت که اولویت های اول روستائیان نسبت به شهری ها بسیار متفاوت است و دلیل آن می تواند نوع زندگی متفاوت از نظر مکان و شغل باشد.
جدول۱۳-۴- توزیع فراوانی نگرش پاسخگویان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رفتن به نوارابزار

بیرون رفتن

دیدگاهتان را بنویسید