سازوکارهای پیش بینی شده برای حل و فصل اختلافات در معاملات دولتی- قسمت ۸- قسمت 2

افراد برنده مناقصه به اینکه از مشخصات کالا یا کار مورد معامله و مقتضیات حل تحویل کالا یا انجام کار اطلاع کامل دارد.   اختیار مناقصه گزار نسبت به افزایش…

ادامه خواندن سازوکارهای پیش بینی شده برای حل و فصل اختلافات در معاملات دولتی- قسمت ۸- قسمت 2

بررسی دنیا در غزلیات صائب تبریزی با تکیه بر قرآن و نهج البلاغه(جلد ۱، ۲۵۷۷غزل)- قسمت ۱۹

چـــرخ است زــــیر ران ز دنیا گذشتگان عیسی اگــــــر پیاده شد از خر، پیاده نیست(دیوان،ص۹۷۸) ۴-۲-۳۲-دنیا دام استاین جهان پر از غم و محنت هیج روزنه آزادی در ان نیست…

ادامه خواندن بررسی دنیا در غزلیات صائب تبریزی با تکیه بر قرآن و نهج البلاغه(جلد ۱، ۲۵۷۷غزل)- قسمت ۱۹

بررسی تاثیر طرح هدفمند کردن یارانه ها بر سبد مصرفی خانوار روستای بخش آباد شهرستان دامغان- قسمت ۹

دیگران،۱۱۸:۱۳۷۵).۳ـ۲٫ سبد بودجه و هزینه(مخارج)خانوارمصرف کننده از مصرف کالاها و خدمات خشنودی و رضایت بدست می آورد. اما برای اینکه بتواند کالاها و خدمات را مصرف کند،باید ابتدا آنها را…

ادامه خواندن بررسی تاثیر طرح هدفمند کردن یارانه ها بر سبد مصرفی خانوار روستای بخش آباد شهرستان دامغان- قسمت ۹
تبیین تأثیر اجرای طرح مبارزه با اراذل و اوباش در ارتقاء احساس امنیت شهروندان کرمانشاه- قسمت ۱۹
Business man touching imaginery screen

تبیین تأثیر اجرای طرح مبارزه با اراذل و اوباش در ارتقاء احساس امنیت شهروندان کرمانشاه- قسمت ۱۹

میانگین     ۳٫۴۶         انحراف معیار     ۱٫۱۳۱       میانه     ۴٫۰۰         ضریب چولگی     -.۳۷۳  …

ادامه خواندن تبیین تأثیر اجرای طرح مبارزه با اراذل و اوباش در ارتقاء احساس امنیت شهروندان کرمانشاه- قسمت ۱۹

بررسی تاثیر اتوماسیون اداری در کارایی مدیریت بیمارستان های دولتی استان قم- قسمت ۶

اتوماسیون با ویژگیهای حرکت و آزمایش خودکار (غیر یدی) که دارد و یکپارچگی کاملی که در چارچوب فیزیکی کارخانه پدید می آورد، مدیریت را با چالشیسخت روبرو می کند. مدیریت…

ادامه خواندن بررسی تاثیر اتوماسیون اداری در کارایی مدیریت بیمارستان های دولتی استان قم- قسمت ۶

بررسی غلو در روایات علم اهل بیت- قسمت ۴

الف) علم عادی و اکتسابی که از طریق حواس ظاهری و راه های اکتسابی برایشان حاصل میشود. پیامبر و امام بشری است مانند سایر افراد بشر و اعمالی که در…

ادامه خواندن بررسی غلو در روایات علم اهل بیت- قسمت ۴
تاثیر کاربرد تکنولوژ‍ی اطلاعات بر عملکرد سازمان تامین اجتماعی (مورد مطالعه شعبه دو قم در سال ۹۲ -۹۱)- قسمت ۳
Businessman hand touching networking data

تاثیر کاربرد تکنولوژ‍ی اطلاعات بر عملکرد سازمان تامین اجتماعی (مورد مطالعه شعبه دو قم در سال ۹۲ -۹۱)- قسمت ۳

هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر تکنولوژی اطلاعات بر عملکرد سازمان تامین (شعبه دو قم )می باشد .این پژوهش کاربردی از نوع توصیفی میدانی است .جامعه آماری این تحقیق شامل ۷۶۵۰…

ادامه خواندن تاثیر کاربرد تکنولوژ‍ی اطلاعات بر عملکرد سازمان تامین اجتماعی (مورد مطالعه شعبه دو قم در سال ۹۲ -۹۱)- قسمت ۳

تحولات اخیر سیاست جنایی ایران در قبال اعتیاد و قاچاق مواد مخدر (روان ‌گردان‌ صنعتی غیر دارویی)- قسمت 6

“در طب جدید به جای کلمه‌ی اعتیاد، «وابستگی دارویی»2 به کار برده می‌شود که دارای مفهومی دقیق‌تر و صحیح‌تر است و معنای آن این است که انسان بر اثر کاربرد نوعی…

ادامه خواندن تحولات اخیر سیاست جنایی ایران در قبال اعتیاد و قاچاق مواد مخدر (روان ‌گردان‌ صنعتی غیر دارویی)- قسمت 6
بررسی تطبیقی غایت حیات انسان از دیدگاه فارابی و علامه طباطبایی- قسمت ۸
Colorful map pointer set on white background. Horizontal composition with copy space. Clipping path is included.

بررسی تطبیقی غایت حیات انسان از دیدگاه فارابی و علامه طباطبایی- قسمت ۸

۱٫ قوه ی ناطقه ی نظری: نیرویی است که انسان به وسیله ی آن به دانش هایی که شأنیت این را ندارند که مورد عمل واقع شوند، دست پیدا می…

ادامه خواندن بررسی تطبیقی غایت حیات انسان از دیدگاه فارابی و علامه طباطبایی- قسمت ۸

بررسی تاثیر هوشمندسازی مدارس در تعامل با نگرش به فناوری اطلاعات و ارتباطات بر ارتقاء فرآیند یاددهی یادگیری و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان پایه سوم دخترانه شهر تبریز- قسمت ۳

جدول ۴-۸٫ آمون لون برای برابری واریانس­ها ..۷۹جدول۴-۹ .تفاوت میانگین ها خودکارآمدی تحصیلی در مدارس هوشمند و عادی………………………..۸۰جدول۴-۱۰٫ آزمون t……………………………………………………………………………………………………………..80جدول۴-۱۱٫نتایج­تحلیل­واریانس­چند متغیره تاثیر تعامل نوع مدرسه و نگرش به فناوری فرایندیاددهی۸۲جدول۴-۱۲٫نتایج­تحلیل­واریانس­چند متغیره…

ادامه خواندن بررسی تاثیر هوشمندسازی مدارس در تعامل با نگرش به فناوری اطلاعات و ارتباطات بر ارتقاء فرآیند یاددهی یادگیری و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان پایه سوم دخترانه شهر تبریز- قسمت ۳