مطالعه ارتباط بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

2-28- نرخ هزینه سرمایه سهام عادی (بازدهی مورد انتظار برای سهام شرکت)[1] و نحوه محاسبه

هزینه سرمایه سهام عادی، نرخ بازده مورد نیاز سرمایه­گذاران برای سرمایه­گذاری در سهام یک شرکت می­باشد به تعبیری هزینه سهام عادی، نرخ بازده مورد انتظاری می باشد که سرمایه­گذار را ترغیب می­کند تا وجوه خود را در یک سهام معین     سرمایه­گذاری کنند (سیمکینس،2000).

از آنجایی­­ که هزینه سرمایه (حداقل نرخ بازدهی مورد انتظار برای سرمایه شرکت) مفهومی می باشد که معطوف به آینده[2]   می­باشد، این انتظارات را با در نظر داشتن اندازه بازده گذشته، نمی­توان مستقیماً از بازار استخراج نمود لذا ناگریز می­باشیم از اطلاعات وضعیت کنونی بازار و سوابق گذشته آن بهره گیری نموده و آن را برآورد نماییم (پرات،2002).

یکی از مهمترین منابع تأمین مالی شرکت‌ها، سهام عادی و حقوق متعلق به آن‌ها می باشد. صاحبان سهام عادی نسبت به سایر تأمین‌کنندگان منابع مالی شرکت‌ها، بیشترین ریسک را متحمل می شوند لذا طبیعی می باشد که نرخ بازده مورد انتظار آن‌ها بیشترین نرخ بازده مورد انتظار باشد. از نظر نقطه محاسباتی، محاسبه هزینه سرمایه سهام عادی از پیچیدگی خاصی برخوردار می باشد که این پیچیدگی ناشی از عوامل زیر می باشد:

1- برای سهام عادی سود مشخص و از پیش تعیین شده‌ای وجود ندارد. این موضوع موجب خواهد گردید در مورد مبلغ جریان‌های نقدی آتی سهام ابهام ایجاد گردد و این ابهام موجبات ریسک بیشتر را فراهم می‌آورد.

2- زمان پرداخت سود سهام عادی نامشخص می باشد که این موضوع نیز موجب ابهام در زمان‌بندی جریان‌های نقدی آتی سهام خواهد گردید و چنین ابهامی نیز باعث افزایش ریسک صاحبان سهام عادی می گردد.[3]

3- عدم وجود قراردادی که شرکت را مکلف به پرداخت سود سهام عادی نماید. عدم وجود چنین قراردادی ضمانت اجرایی پرداخت سود را زیر سؤال می‌برد و این مسئله نیز به نوبه خود به ریسک سهام عادی خواهد افزود. در تأمین مالی از طریق سایر منابع، قراردادهایی هست که چنین انعطافی را از بین برده می باشد.[4]

4- وجود طیف وسیع صاحبان سهام با طیفی از نرخ­های بازده مورد انتظار موجب می­گردد محاسبه هزینه سرمایه به گونه مطلق و منفرد با مشکل مواجه گردد. در ایران که عمق بازار سرمایه کم می باشد، این موضوع پررنگ­تر می­باشد؛ زیرا عده­ای از      سرمایه­گذاران ریسک سهام را تعیین و بازار از آن‌ها تبعیت می­کند.

5- نبود طریقه مشخص برای خط‌مشی گذاری و تصمیم­گیری در واحدهای اقتصادی به دلیل تغییر در مدیریت و نیز عدم ثبات سیاست­های کلان اقتصادی که بازده سهام عادی را تحت تأثیر قرار می­دهد و در نتیجه محاسبه هزینه سرمایه را با مشکل مضاعف مواجه می­سازد.

با در نظر داشتن این موضوعات، محاسبه هزینه سرمایه سهام عادی کار سخت و پیچیده‌ای می باشد که بایستی با نهایت دقت انجام گردد. بخصوص در ایران که سهم سایر اجزای ساختار سرمایه (بدهی‌های بلندمدت با بهره و سهام ممتاز) ناچیز می باشد، اهمیت محاسبه هزینه سهام عادی مضاعف خواهد گردید در شرایط اقتصادی فعلی ایران نخست این که نرخ بهره بدهی‌ها ثابت می باشد، سپس اینکه بهره گیری از بدهی به عنوان ابزار تأمین مالی با محدودیت همراه می باشد و همان گونه که قبلاً تصریح گردید سهم این گونه منابع در تأمین مالی شرکت‌ها نسبتاً کم و بی‌اهمیت می باشد. به علاوه بعضی از شرکت‌ها وضعیت خاصی دارند که با پیش‌فروش محصولات خود تأمین مالی می‌کنند و با این کار محاسبه هزینه بدهی و مقایسه آن را در بین شرکت‌ها با مشکل مواجه می‌نمایند (عثمانی،1381).

وجود چنین شرایطی و همچنین عدم وجود سهام ممتاز موجب می گردد هزینه بدهی و سهام ممتاز در ایران چندان با اهمیت به نظر نرسد و اهمیت هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام عادی افزایش یابد که موضوع اصلی پژوهش حاضر می باشد.

[1] Cost of Equity

[2] Forward-Looking

3 مطابق ماده 240 قانون تجارت مصوبه سال 1347 شرکت‌ها بایستی سود سهام اعلام شده را حداکثر ظرف مدت 8 ماه از تاریخ تصویب پرداخت نمایند.

[4] طبق ماده 90 قانون تجارت شرکت‌ها موظفند10٪ از کل سود سال را تقسیم کنند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سؤال پژوهش

سؤال اصلی پژوهش حاضر این می باشد که آیا شاخص حاکمیت شرکتی بر روی هزینه سرمایه شرکت‌ها تأثیر دارد؟ به‌عبارت‌دیگر، بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه شرکت‌ها ارتباط معناداری هست؟

مطالعه ارتباط بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری