عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-9-2- نظریه هزینه معاملات

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

به عقیده ویلیماسن[1] نظریه هزینه معاملات، نظریه­ای مشتمل بر حقوق، اقتصاد و سازمان می باشد. این تئوری در سال 1963 در پژوهش مارچ و کایرت[2]، با نام «نظریه رفتار شرکت» به عنوان یکی از پایه­های اقتصاد صنعتی و نظریه مالی، مطرح گردید. در این نظریه، شرکت نه به عنوان یک واحد اقتصادی بی­روح، بلکه به عنوان یک واحد متشکل از افرادی با اهداف و دیدگاه­های متفاوت، مورد مطالعه قرار می­گیرد (سولمون و سولمون،2005).

بر اساس این نظریه، شرکت‌ها آن‌قدر بزرگ‌شده‌اند که در تخصیص منبع جایگزین بازار باشند. این شرکت‌های بزرگ و پیچیده، کنترل قیمت، تولید و معاملات بازار را در اختیار دارند. در این شرکت‌ها سازماندهی (در محدوده ادغام عمودی)، تعیین­کننده مرزهای شرکت و کنترل شرکت در طی معاملات هستند. انجام معاملات در درون شرکت، ریسک کیفیت و قیمت محصولات را از بین می­برد. شرکت‌ها با بهره گیری از ادغام عمودی با عرضه­کنندگان و فروشندگان می­توانند هزینه­های گزاف معاملات را کاهش دهند. در این نظریه فرض بر این می باشد که کارگزاران اقتصادی، رفتار منطقی دارند و هدف اولیه آن‌ها حداکثر کردن سود می باشد. از دیگر مفروضه­های این نظریه، فرض «عقلانیت محدود»[3] و «فرصت طلبی»[4] می باشد. در فرض «منطق محدود»، رفتار به­ گونه­ای محدود، منطقی می باشد و در فرض «فرصت­طلبی»، منافع شخصی با نیرنگ و تقلب تأمین می­گردد. ویلیماسن از این دو مفروضه نتیجه زیر را عنوان می­کند:

«شرکت‌ها بایستی بر اساس منطق محدود و برای جلوگیری از فرصت­طلبی، معاملات را سازماندهی کنند» پس بر اساس فرض­های منطق محدود و فرصت‌طلبی، مدیران، معاملات را با در نظر داشتن منافع شخص خود، سازماندهی می­کنند. چنین رفتار فرصت­طلبانه­ای، بر تأمین مالی شرکت، تأثیر سوئی می­گذارد؛ به طوری که سرمایه­گذاران بالقوه، از سرمایه­گذاری در شرکت، مأیوس می­شوند. از این­­ رو، این نظریه نیز مانند نظریه نمایندگی، کنترل مدیریت توسط سهامداران را لازم می­داند؛ اما    تفاوت­هایی نیز با نظریه نمایندگی دارد. مانند نظریه نمایندگی، مدیران را در جستجوی امتیازات می­داند در حالی که در نظریه هزینه معاملات، فرصت­طلبی مدیران در انجام معاملات مورد توجه قرار می­گیرد. واحد تجزیه‌وتحلیل در نظریه نمایندگی، کارگزاران جزء[5] می باشد در حالی که در نظریه هزینه معاملات، واحد تجزیه‌وتحلیل، معامله[6] می باشد (سولمون و سولمون،2005).

یکی دیگر از علت های افزایش هزینه سرمایه، تضاد نمایندگی بین سرمایه‌گذاران و مدیریت می باشد. منافع مدیران شرکت ممکن می باشد به صورت کامل با منافع سرمایه‌گذاران هم سو نباشد. بسیاری از تحقیقات دانشگاهی نشان داده‌اند که در شرکت‌های بزرگ‌تر در مقایسه با شرکت‌های کوچک‌تر، منافع نقدی و غیر نقدی مدیران بیشتر می باشد؛ به بیانی دیگر، مطلوبیت مدیر شرکت تابعی صعودی از اندازه عملیات شرکت می باشد. در تئوری‌های مدیریت مالی اظهار می گردد که هدف مدیریت افزایش ارزش شرکت می باشد، هدف مدیریت می‌تواند افزایش اندازه شرکت باشد و نه رشد شرکت باشد. بایستی به این نکته توجه داشت که هم عدم تقارن اطلاعاتی و هم هزینه‌های نمایندگی می‌توانند منجر به افزایش هزینه سرمایه گردد. شواهدی در دست می باشد که هزینه‌های نمایندگی مهمترین عامل افزایش در هزینه حقوق صاحبان سرمایه می باشد (امینی،1390).

اگر چنین وضعیتی وجود داشته باشد، فرضیه جریان‌های نقدی آزاد پیش‌بینی می کند که سرمایه‌گذاران با عدم عملکرد کامل مدیریت در جهت منافع سرمایه‌گذاران، با مطالبه پاداش اضافی کوشش در پوشش زیان ناشی از این عدم هماهنگی کامل مدیریت می‌نمایند. به عقیده جنسن (1986)، مدیر به دنبال تأمین منافع شخصی خود می‌باشد. از این رو، اندازه بیش از حد جریان‌های نقدی آزاد، نارسایی‌های داخلی و اتلاف منابع سازمانی را به دنبال دارد و در نتیجه، منجر به هزینه‌های نمایندگی می گردد. وی در تئوری جریان‌های نقدی آزاد اظهار می کند که مدیران به جای توزیع جریان‌های نقدی آزاد بین مالکان، تمایل به سرمایه‌گذاری مجدد آن در شرکت دارند زیرا پرداخت وجه به سهامداران موجب کاهش منابع تحت کنترل مدیران و در نتیجه کاهش قدرت آنان می گردد. از طرفی، این امر احتمالاً به دلیل نیاز به جذب سرمایه‌ی جدید توسط شرکت، موجب افزایش نظارت بازار سرمایه خواهد گردید؛ به بیانی دیگر، انباشت جریان‌های نقدی آزاد باعث کاهش توان نظارت بازار بر تصمیمات مدیریت می گردد. همچنین، مدیران تمایل به رشد شرکت بیش از اندازه بهینه‌ی آن دارند; زیرا رشد شرکت با افزایش منابع تحت کنترل مدیران، قدرت و پاداش مدیران را افزایش می‌دهد. (طالب نیا[7] و همکاران،2012) رفتارهای فرصت‌طلبانه مدیران در برخورد با جریان‌های نقدی آزاد، می‌تواند معضلات نمایندگی و هزینه‌های نمایندگی را افزایش دهد و از طرف دیگر، منجر به کاهش سود و به تبع، کاهش قیمت سهام شرکت گردد و ممکن می باشد سهامداران درصدد جایگزینی مدیران برآیند. از این رو، طبق نظریه­ی جریان‌های نقدی آزاد انتظار می‌رود که افزایش جریان‌های نقدی آزاد، موجب تضعیف عملکرد شرکت گردد (ونگ،2010).

[1] Wiliamson

[2] March and cyert

[3] Bounded ratinolity

[4] Opportunism

[5] Individual agent

[6] Transaction

[7] Talebnia et al

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سؤال پژوهش

سؤال اصلی پژوهش حاضر این می باشد که آیا شاخص حاکمیت شرکتی بر روی هزینه سرمایه شرکت‌ها تأثیر دارد؟ به‌عبارت‌دیگر، بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه شرکت‌ها ارتباط معناداری هست؟

مطالعه ارتباط بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری