عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-17-تعاریف هزینه سرمایه

در ذیل تعاریف متعددی برای هزینه سرمایه از دیدگاه متفاوتی آورده شده می باشد:

هزینه سرمایه شرکت میانگین موزون نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران و نرخ تأمین مالی از طریق بدهی می‌باشد. به اظهار دیگر، هزینه سرمایه حداقل نرخ بازدهی می باشد که شرکت بایستی بدست آورد تا بازده مورد نظر سرمایه‌گذاران و تأمین‌کنندگان سرمایه شرکت برآورده گردد (فاما و فرنچ،1993).

هزینه سرمایه، نرخ بازده مورد انتظار بازار[1] در قبال عرضه وجوه برای انجام یک سرمایه­گذاری معین می­باشد. خاطر نشان می گردد واژه «بازار»[2] به مجموع سرمایه­گذاران[3] موجود در بازار مالی اطلاق می­گردد که می­توانند منابع مورد نیاز یک پروژه را تأمین نمایند (پرات،2002).

تعریف دیگری در این زمینه هست که هزینه سرمایه را به عنوان هزینه تأمین مالی شرکت‌ها تلقی می­نماید. به این شکل که شرکت‌ها با هدف حداکثر کردن ثروت سهامداران برای توسعه و تداوم فعالیت به منابع مالی نیاز دارند که دارای هزینه می باشد. پس تأثیر هزینه مالی در ساختار مالی عیان می­گردد. در ادبیات مدیریت مالی هزینه سرمایه یا هزینه تأمین مالی عبارت می باشد از حداقل نرخ بازدهی که شرکت بایستی به دست آورد تا بازده مورد انتظار سرمایه­گذاران در شرکت تأمین گردد (نیکومرام و دیگران،1381).

هزینه سرمایه نرخ تنزیل[4] یا ارزش زمانی پول[5] که سرمایه­گذاران از آن برای تبدیل ارزش آتی درآمدهای مورد انتظار به ارزش فعلی[6] آن‌ها بهره گیری می­نمایند. به این معنا که هر دو گروه بستانکاران و سهامداران شرکت انتظار دارند در قبال متحمل شدن هزینه فرصت سرمایه­گذاری وجوه خود (در یک پروژه خاص نسبت به سایر پروژه­ها با ریسک مشابه) و جبران ریسک آن، بازده دریافت نمایند (کپلند و همکاران،2000).

هزینه سرمایه از دید سرمایه­گذاران، نرخی می باشد که فرد انتظار دارد از طریق سرمایه­گذاری به صورت اعطای وام به شرکت یا خرید سهام شرکت کسب نماید (پرات،2002).

هزینه سرمایه و هزینه هر کدام از اجزاء آن، نمایانگر هزینه فرصت یا حداقل بازدهی مورد نیاز سرمایه­گذاران می­باشد (وستون،2001).

هزینه سرمایه، حداقل نرخ بازدهی می باشد که شرکت بایستی به دست آورد تا بتواند هزینه­های تأمین منابع مالی خود را در بازار پوشش دهد (سیمکینس،2000).

هزینه سرمایه برای هر سرمایه­گذاری (چه در یک پروژه، واحد تجاری یا کل شرکت) معادل آن نرخی از بازده می باشد که    تأمین­کنندگان سرمایه چنانچه سرمایه خود را در جا دیگری با ریسک مشابه به کار می­گرفتند انتظار دریافت آن را داشتند. به تعبیری هزینه سرمایه همان هزینه فرصت می­باشد. به این معنا که اگر سرمایه­گذار، منابع خود را در پروژه A سرمایه­گذاری می­نماید، هزینه سرمایه وی معادل منافعی خواهد بود که به دلیل مشارکت ننمودن در سایر فرصت­های سرمایه­گذاری با ریسک مشابه، از دست می­دهد. به دلیل آنکه انتظار دارد بازده پروژه­ای که در آن سرمایه­گذاری نموده می باشد بیشتر از آن چیز که باشد که می­توانست در قبال سرمایه­گذاری در بهترین گزینه بعدی برای سرمایه­گذاری به دست آورد که اگر چنین نبود قطعاً تمایلی به سرمایه­گذاری وجوه خود در پروژه A نداشت (یانگ،2000).

هزینه سرمایه برای یک سرمایه­گذاری خاص همان هزینه فرصت (هزینه توجه نکردن از بهترین گزینه بعدی[7] برای سرمایه­گذاری) می­باشد. در واقع تصریح­ای به این اصل جانشینی در علم اقتصاد دارد که «سرمایه­گذار تا زمانی که جانشین بهتر و جذاب­تری برای سرمایه­گذاری نیابد، در یک پروژه خاص سرمایه­گذاری نمی­کند». هزینه سرمایه اکثراً به صورت درصد (%) اظهار می­گردد که برابر می باشد با مقدار پولی که سرمایه­گذار انتظار دارد کسب نماید. به عبارت ساده، همان­گونه که هزینه هر چیز قیمتی می باشد که فرد در قبال به دست آوردن آن بایستی پرداخت نماید، هزینه سرمایه نیز همان بازدهی می باشد که شرکت تضمین می­نماید تا بتواند سرمایه (سمت چپ ترازنامه مشتمل بر بدهی­ها و حقوق صاحبان سهام) را از بازار اخذ نماید (پرات،2002).

[1] Expectd Rate of Return

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[2] Market

[3] Investors

[4] Discount Rate

[5] TimeValue For Money

[6] Present Value

[7] Next Bestalternative

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سؤال پژوهش

سؤال اصلی پژوهش حاضر این می باشد که آیا شاخص حاکمیت شرکتی بر روی هزینه سرمایه شرکت‌ها تأثیر دارد؟ به‌عبارت‌دیگر، بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه شرکت‌ها ارتباط معناداری هست؟

مطالعه ارتباط بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری