سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بهره گیری شهروندان از خدمات دولت الکترونیک با اعتماد عمومی

قسمتی از متن پایان نامه :

  

تعامل پذیری دولت الکترونیک

تعامل پذیری کسب و کار را می­توان توانایی سازمانی و عملیاتی یک شرکت نامید به طوری که بتواند با شرکای تجاری خود همکاری کرده و با هدف ایجاد ارزش به ایجاد، هدایت و توسعه روابط تجاری مبتنی بر فناوری اطلاعات بپردازد(هانس ، 2013).

این تعریف را می­توان برای توصیف یک سازمان دولتی که با شهروندان، شرکت­های تجاری و یا دیگر سازمان­های دولتی همکاری می‏کنند، بهره گیری نمود. مسائل مربوط به دولت الکترونیکی معمولاً بسیار چابک، شهروند محور، پاسخگو، شفاف هستند، ضروری می باشد که خدمات دولتی موثری را ارائه دهند. بر طبق نظر ویلسون و همکاران(2011)، سازمان­های ملی، منطقه­ای و شهری دولت برای ایجاد تعامل پذیری استاندارد سازی، همکاری و یکپارچه‏سازی خدمات و همچنین فناوری‏های اطلاعات و ارتباطات در کوشش هستند(ویلسون و همکاران ، 2011).

گوتشالک و ساتر (2010) بر این باورند که سطح تعامل پذیری دولت الکترونیک دارای چهار مرحله می‏باشد:

 1. هماهنگی فرآیندهای کاری
 2. به اشتراک گذاری دانش
 3. ایجاد ارزش
 4. هم‏راستایی استراتژیک

زمانی که فرآیند­های کاری متناسب باشند، به اشتراک­گذاری دانش وجود داشته باشد، ارزش آفرینی‏ها مشترک و استراتژی­ها هم راستا شوند، همکاری و برقراری ارتباطات سازمانی کارآمدتر خواهند بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخش دوم

2-3- اعتماد عمومی

2-3-1- تعریف اعتماد

راجر(1995) اعتماد را تمایل یک نفر به آسیب­پذیر نگه­داشتن خود در برابر اقدامات طرف مقابل بر اساس این انتظار که طرف مقابل دست به اقداماتی می­زند که برای اعتمادکننده اهمیت دارد، می­داند. در تعریف دیگری روتر(1997) آنرا صلاحدیدی از جانب فرد یا گروهی که می­توان به واسطه­ی آن بر کلام، وعده، اظهار شفاهی یا کتبی فرد یا گروه دیگری تکیه نمود اظهار می­کند. همچنین به عقیده گوردون (2000) اعتماد یک انتظار مثبت می باشد، در ارتباط با اینکه طرف مقابل در گفتار، کردار و رفتار خود به گونه­های فرصت طلبانه رفتار نکند(به نقل از زاهدی و همکاران،1390). در تعریف کلاس اوفه اعتماد به معنای این باور می باشد که دیگران با اقدام یا خودداری از اقدام خود به رفاه من یا ما کمک می­کنند و از آسیب­زدن به من خودداری می­کنند(بختیاری، 1389).

همچنین هاورسون[1]( 2003) نیز اعتماد را اتکا یا اطمینان به بعضی رویدادها و فرآیندها یا اشخاص تعریف کرده می باشد. پس اعتماد را به گونه کلی می­توان اتکا بر اقدامات مشروط آتی طرفین تعریف نمود(دانایی فرد، 1387).

[1]– Harvorsen

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4-اهداف پژوهش

1-4-1- هدف اصلی

 1. تعیین ارتباط بین بهره گیری شهروندان از خدمات دولت الکترونیک با اعتماد عمومی

1-4-2- اهداف فرعی

 1. تعیین ارتباط بین بهره گیری شهروندان از خدمات دولت الکترونیک و بعد اطمینان (از ابعاد اعتماد عمومی)
 2. تعیین ارتباط بین بهره گیری شهروندان از خدمات دولت الکترونیک و بعد خطرپذیری (از ابعاد اعتماد عمومی)
 3. تعیین ارتباط بین بهره گیری شهروندان از خدمات دولت الکترونیک و بعد اطمینان (از ابعاد اعتماد عمومی)
 4. پیش­بینی اندازه بهره گیری شهروندان از خدمات دولت الکترونیک براساس ابعاد اعتماد عمومی

1-4-3- اهداف جانبی

 1. تعیین اندازه بهره گیری شهروندان از خدمات دولت الکترونیک در جامعه مورد مطالعه
 2. تعیین اندازه اعتماد عمومی و ابعاد آن در جامعه مورد مطالعه
 3. تعیین تأثیر متغیرهای جمعیت شناختی در بهره گیری شهروندان از خدمات دولت الکترونیک در جامعه مورد مطالعه
 4. تعیین تأثیر متغیرهای جمعیت شناختی در اعتماد عمومی در جامعه مورد مطالعه