سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بهره گیری شهروندان از خدمات دولت الکترونیک با اعتماد عمومی

قسمتی از متن پایان نامه :

  

مدل گروه گارتنر

گارتنر طبق این مدل، بلوغ دولت الکترونیک از چهار مرحله تشکیل یافته می باشد. فاز (اطلاعات):حضور در وب می­باشد. اطلاعات ایستا مربوط به شهروندان و بخش تجاری تهیه میگردد. فاز ( تعاملات):افراد می‏توانند سوالاتشان را از طریق ایمیل بپرسند، از موتورهای جستجو بهره گیری کنند و انواع فرم­ها و اسناد را دانلود کنند. فاز (معامله): پرداخت­های آنلاین مالیات­ها، ویزا، پاسپورت ازمشخصه­های آن می باشد. فاز(تغییر): تعریف مجدد تحویل خدمات دولتی از طریق ایجاد یک نقطه ارتباط که باعث می‏گردد تمام سازمان­های دولتی برای شهروندان شفاف باشند.(آفیسکو و سولیمان[1]،2006).

 

2-2-16- تاثیرات بهره گیری از دولت الکترونیک

سازمان­هایی که استراتژی دولت الکترونیکی را دنبال می­کنند، کاربرد زیادی دارند. مانند تأثیرات عمده این برنامه می­توان به موارد زیر تصریح نمود:

 • از منظر زیر ساخت الکترونیکی: این برنامه تأیید می­کند که در اختیار داشتن فناوری اطلاعات و ارتباطات به بهره گیری موثر آن منجر می­گردد. همچنین با بهره گیری از این مقیاس اندازه­گیری می­توان دیجیتالی موجود را عیان نمود.
 • از منظر دولت الکترونیک: نتایج سنجش نیازها و بهره گیری شهروندان از دولت الکترونیک، نشان دهنده نا‏آگاهی شهروندان از ابتکارات و طرح‏های دولت الکترونیکی و نیاز آنها به اطلاع رسانی بیشتر در این زمینه می‏باشد. همچنین این نتایج ایده‏های جدید را برای آینده ارائه می­دهند و نشانگر این موضوع هستند که رویکردهای کیفی نتایج مفیدتری دارند و شهروندان تمایل بیشتری برای بروز نیازهای خود خواهند داشت.
 • از منظر امنیت الکترونیکی : این سیستم، سودمندی پروژه­های مختلفی را که توسط وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام شده می باشد، تایید می­کند. همچنین منجر به اعتماد شهروندان به فرایند الکترونیکی می­گردد(گزارش سازمان ملل متحد، 2012).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

[1]-Officeco & Soleiman

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4-اهداف پژوهش

1-4-1- هدف اصلی

 1. تعیین ارتباط بین بهره گیری شهروندان از خدمات دولت الکترونیک با اعتماد عمومی

1-4-2- اهداف فرعی

 1. تعیین ارتباط بین بهره گیری شهروندان از خدمات دولت الکترونیک و بعد اطمینان (از ابعاد اعتماد عمومی)
 2. تعیین ارتباط بین بهره گیری شهروندان از خدمات دولت الکترونیک و بعد خطرپذیری (از ابعاد اعتماد عمومی)
 3. تعیین ارتباط بین بهره گیری شهروندان از خدمات دولت الکترونیک و بعد اطمینان (از ابعاد اعتماد عمومی)
 4. پیش­بینی اندازه بهره گیری شهروندان از خدمات دولت الکترونیک براساس ابعاد اعتماد عمومی

1-4-3- اهداف جانبی

 1. تعیین اندازه بهره گیری شهروندان از خدمات دولت الکترونیک در جامعه مورد مطالعه
 2. تعیین اندازه اعتماد عمومی و ابعاد آن در جامعه مورد مطالعه
 3. تعیین تأثیر متغیرهای جمعیت شناختی در بهره گیری شهروندان از خدمات دولت الکترونیک در جامعه مورد مطالعه
 4. تعیین تأثیر متغیرهای جمعیت شناختی در اعتماد عمومی در جامعه مورد مطالعه