عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

5-4- محدودیت‌های پژوهش

در کار پژوهش نیز مثل هر کار دیگری احتمال وجود عوامل مخل و مزاحم هست که مانع از جریان عادی امور شده و نتایج پژوهش را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بدیهی می باشد که تأثیر این عوامل در بعضی از موارد موجب کم‌رنگ شدن نتایج پژوهش و در بعضی از موارد موجب شدت هر چه بیشتر آن‌ها می گردد. در هر دو صورت، کنترل تأثیر این عوامل به عنوان کنترل عوامل ناخواسته مهم زیادی می باشد. عمده‌ترین محدودیت‌های پژوهش حاضر که احتمالاً می‌توانند تعمیم‌پذیری نتایج حاصل از پژوهش را تحت تأثیر قرار دهند عبارت‌اند از:

  • داده‌های مورد نیاز و قابل‌اتکا برای محاسبه متغیرهای پژوهش در مورد بعضی از شرکت‌ها موجب حذف آن‌ها از نمونه آماری گردید که این امر بر قابلیت تعمیم نتایج به جامعه آماری تأثیر می‌گذارد. اگر این محدودیت وجود نداشت، امکان مطالعه شرکت‌های بیشتری وجود داشت و با اطمینان بیشتری نتایج حاصل به‌کل جامعه قابل‌تعمیم بود.
  • یکی از معضلات عمده ما در انجام این پژوهش، فقدان سازمان‌هایی بود که رتبه‌بندی حاکمیت شرکتی را برای شرکت‌های ایرانی ارائه نمایند. ما امیدواریم با رشد اقتصادی و توسعه بازار سرمایه در ایران، در تحقیقات آتی، شاهد ایجاد سازمان‌هایی این‌چنینی، هرچند در سطح محدود، باشیم تا به سهولت انجام تحقیقات مشابه منجر گردد.

5-5- پیشنهادات پژوهش

پس از انجام مراحل یک پژوهش علمی، اگر پژوهش از یک‌طریقه سیستماتیک و پژوهشگرانه صورت گرفته باشد، پژوهشگر می‌تواند نظراتی را هم در مورد یافته‌ها و نتایج پژوهش و هم راهکارها و پیشنهادهایی را به مقصود بهبود و بسط پژوهش‌های آتی اظهار کند. بدین سبب در ادامه پیشنهادهایی مطابق با نتایج پژوهش و همچنین برای پژوهش‌های آتی ارائه می گردد.

5-5-1- پیشنهادهایی مبتنی بر یافته‌های پژوهش

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • پیشنهاد می گردد آئین‌نامه راهبری شرکت‌ها و سازوکارهای نظام راهبری در سطح شرکت‌های پذیرفته‌شده در بازار بورس اجرایی گردد تا کارایی بازار سرمایه و همچنین اعتماد عمومی نسبت به این بازار، ارتقاء یابد تا هزینه سرمایه کاهش یابد
  • اطلاعاتی راجع به نرخ حاکمیت شرکتی توسط سازمان بورس اوراق بهادار یا هر سازمانی دیگر که معتمد سازمان مذکور باشد تهیه گردد و در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گیرد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سؤال پژوهش

سؤال اصلی پژوهش حاضر این می باشد که آیا شاخص حاکمیت شرکتی بر روی هزینه سرمایه شرکت‌ها تأثیر دارد؟ به‌عبارت‌دیگر، بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه شرکت‌ها ارتباط معناداری هست؟

مطالعه ارتباط بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری