عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-4- اهمیت نظام حاکمیت شرکتی و ضرورت برقراری آن

جهان در ده سال گذشته شاهد تغییر شکل مهمی در تأثیر بخش خصوصی، در توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال بوده می باشد. به‌تدریج که کشورهای بیشتری از توجه بازار محور در سیاست اقتصادی پیروی کرده‌اند، آگاهی درمورد اهمیت بنگاه‌های خصوصی در زمینه رفاه افراد افزایش یافته می باشد. همزمان با اتکا روز افزون اقتصاد به بخش خصوصی در سراسر جهان، مبحث حاکمیت شرکتی نیز اهمیتی بیش از پیش یافته می باشد (مکرمی،1385).

نظام حاکمیت شرکتی به‌عنوان یکی از مهم­ترین سازوکارهای کنترلی و نظارتی می‌تواند عامل مهمی در جهت برپایی عدالت گردد. ایجاد و اجرای نظام حاکمیت شرکتی برای کشورهایی که قصد اجرای برنامه‌های خصوصی‌سازی به‌ویژه از طریق انتشار سهام را دارند به‌صورت یک الزام سیاسی و اقتصادی می باشد.

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) ابعاد شش‌گانه زیر را برای نظام حاکمیت شرکتی با هدف افزایش توان و انسجام قوانین در کشورها و به حداقل رساندن تعارضات موجود در بین قوانین کشورهای مختلف، ارائه داده می باشد که مبنای بسیاری از مطالعه‌ها و تحقیقات و مورد بهره گیری گسترده کشورها و سازمان‌های مختلف ملی و بین‌المللی قرار گرفته می باشد. ابعاد اصلی قابل مطالعه برای سنجش وضعیت حاکمیت شرکتی، عبارتنداز:

الف) حصول اطمینان نسبت به چارچوب حاکمیت شرکتی اثربخش

نظام حاکمیت شرکتی بایستی مروج شفافیت و کارایی بازار باشد، با قوانین و مقررات سازگار بوده و تقسیم مسئولیت‌ها بین اختیارات قانونی، اجرایی و نظارتی را به‌خوبی ارائه نماید.

ب) حقوق سهامداران و وظایف اصلی حاکمیت

چارچوب نظام حاکمیت شرکتی بایستی در طرفداری از حقوق سهامداران و تسهیل امور مربوط به آن تأثیر داشته باشد.

ج) رفتار عادلانه نسبت به سهامداران

در چارچوب نظام حاکمیت شرکتی بایستی اطمینان حاصل گردد که نسبت به تمامی سهامداران اعم از سهامداران عمده، سهامداران جزء و سهامداران خارجی به نحوی منصفانه برخورد می گردد. تمامی سهامداران بایستی از فرصت‌هایی برای جبران حقوق تضییع شده خود برخوردار باشند.

د) تأثیر ذینفعان در حاکمیت شرکتی

چارچوب نظام حاکمیت شرکتی بایستی به شناسایی حقوق سهامداران که توسط قوانین و یا از طریق توافق دو جانبه بین شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران تعیین شده می باشد بپردازد و از این طریق در ایجاد ثروت و شغل و همچنین بهبود و اصلاح وضعیت مالی شرکت‌ها تأثیر خود را اعمال نماید.

ه) شفافیت مالی و افشاء اطلاعات

در چارچوب نظام حاکمیت شرکتی بایستی اطمینان حاصل گردد که کلیه موضوعات مهم و قابل ملاحظه در شرکت، به موقع و صحیح افشا می‌گردند. این موضوعات شامل، وضعیت مالی، عملکرد، حاکمیت و اداره شرکت می‌باشد.

و) ترکیب هیئت‌مدیره

چارچوب نظام حاکمیت شرکتی بایستی متضمن ارائه رهنمودهای استراتژیک برای شرکت، نظارت مؤثر هیئت‌مدیره بر مدیریت و پاسخگویی هیئت‌مدیره نسبت به شرکت و سهامداران باشد.

هر یک از ابعاد ذکرشده در بالا می‌تواند بر کلیت چارچوب حاکمیت شرکتی در یک شرکت یا بازار اثر گذاشته، آن را تقویت و یا تضعیف نماید. یکی از مهم‌ترین ابعاد موردبررسی، تأثیر ذینفعان در حاکمیت شرکتی می‌باشد. می‌توان با مشارکت دادن ذینفعان شرکت از طریق مکانیزم­هایی در ساختار مالکیت، ترکیب هیئت‌مدیره و همچنین قراردادهای شرکت بر ریسک آن تأثیر گذاشت.

هدف نهایی از حاکمیت شرکتی دست‌یابی به چهار مورد زیر در شرکت‌هاست:

  • پاسخگویی
  • شفافیت
  • عدالت (انصاف)
  • رعایت حقوق ذینفعان (حساس یگانه و ابراهیمی، 1389).

در سال‌های اخیر، نظام راهبری شرکت یکی از جنبه­های اصلی و پویای تجارت شده و در نظر داشتن آن به گونه روزافزون روبه افزایش می باشد. پیشرفت در اعمال نظام راهبری شرکت در سطح جهانی صورت می­گیرد. سازمان­های بین­المللی مانند سازمان همکاری­های اقتصادی و توسعه استانداردهای قابل‌قبول بین­المللی را در این مورد فراهم می­کنند (حساس یگانه،1384). علت های بسیاری موجب اقبال روزافزون جهانی به موضوع نظام راهبری شرکت شده می باشد که در زیر تعدادی از مهم­ترین آن‌ها اظهار   می­شوند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1- اقتصاد بر گرفته از بازار

2- جهانی شدن تجارت

3- موج گسترده خصوصی‌سازی از دو دهه گذشته در جهان

4- رقابت شدید و بی­نظم

5- موج کنترل مالکیت شرکت‌ها از دهه 1980[1]

6- استاندارهای گزارشگری[2]

7- بی­نظمی و منسجم نبودن بازارهای سرمایه[3]

8- بحران شرق آسیا در سال 1998 که موجب گردید تا بازارهای نوظهور بر نظام راهبری شرکت تمرکز نمایند.

9- رسوایی­های مالی اخیر در شرکت‌های آمریکایی

10- اصلاح صندوق بازنشستگی و رشد پس­انداز خصوصی (بچت[4] و همکاران،2002).

[1] The Takeover wave Of The 1980s

[2] Standards For Reporting

[3] Deregulation And the Disintegration Of Capital Markets

[4] Becht et al

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سؤال پژوهش

سؤال اصلی پژوهش حاضر این می باشد که آیا شاخص حاکمیت شرکتی بر روی هزینه سرمایه شرکت‌ها تأثیر دارد؟ به‌عبارت‌دیگر، بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه شرکت‌ها ارتباط معناداری هست؟

مطالعه ارتباط بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید