مطالعه ارتباط بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-7- چارچوب نظام حاکمیت شرکتی

اگرچه، عوامل زیادی بر نظام راهبری شرکت و فرایند تصمیم­گیری شرکت‌ها تأثیر می­گذارند و برای بهبود عملکرد بلندمدت آن‌ها اهمیت دارند، اما تأکید این نظام بیشتر، بر آن دسته موضوع­های راهبری می باشد که نتیجه­ی جدایی مالکیت از کنترل می­باشد. این تأکید صرفاً مربوط به ارتباط بین سهامداران و مدیریت نیست؛ با این حال مهمترین جزء آن به شمار     می­رود.

نظام راهبری به عنوان ویژگی­های مرجع، کاربرد دارد و سیاست­گذاران می­تواند از آن در تدوین چارچوب­های قانونی و نظارتی برای شرکت‌ها متناسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی، قانونی و فرهنگی سود جویند و فعالان بازار در تدوین رویه­های خاص خود از آن بهره گیری کنند (رهبری،1384).

سازمان توسعه همکاری­های اقتصادی (OECD) اصول و چارچوبی را برای نظام راهبری شرکت معین می­نماید که عبارتند از:

1- تأمین مبنایی برای چارچوب مؤثر نظام راهبری شرکت

نظام راهبری شرکت بایستی به توسعه بازارهای شفاف و کارا کمک کند. با حاکمیت قانون سازگار باشد و تقسیم­بندی مسئولیت­ها را بین سازمان­های مختلف مسئول سرپرستی، نظارت و اجرا به روشنی تبیین دهد.

2- حقوق سهامداران و کارکردهای اصلی و کلیدی مالکیتی

نظام راهبری بایستی موجب حفظ و تسهیل اعمال حقوق سهامداران باشد.

3-رفتار یکسان با سهامداران

نظام راهبری شرکت بایستی رفتار یکسان با همه سهامداران، مانند سهامداران اقلیت و خارجی را تضمین کند. همه سهامداران بایستی در صورت تجاوز به حقوقشان فرصت جبران خسارت را داشته باشند.

4- تأثیر ذینفعان در اصول راهبری شرکتی

نظام راهبری شرکت بایستی حقوق ذینفعان را که در قانون یا از طریق موافقت‌نامه‌های دوجانبه مستقر شده می باشد به رسمیت بشناسد و همکاری­های فعال بین شرکت‌ها و ذینفعان را در ایجاد ثروت، شغل و ثبات شرکت­هایی که از سلامت مالی برخوردارند، تقویت کند.

5- افشاء و شفافیت

نظام راهبری شرکت بایستی افشای به هنگام و دقیق موضوع­های مهم مانند وضعیت مالی، عملکرد، چگونگی مالکیت و حاکمیت شرکت را تضمین کند.

6- مسئولیت­های هیئت‌مدیره

نظام راهبری شرکت بایستی متضمن ارائه رهنمودهای راهبردی برای شرکت، نظارت مؤثر هیئت‌مدیره بر مدیریت و پاسخگویی هیئت‌مدیره پیش روی شرکت و سهامداران باشد (سازمان توسعه همکاری­های اقتصادی،2004).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سؤال پژوهش

سؤال اصلی پژوهش حاضر این می باشد که آیا شاخص حاکمیت شرکتی بر روی هزینه سرمایه شرکت‌ها تأثیر دارد؟ به‌عبارت‌دیگر، بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه شرکت‌ها ارتباط معناداری هست؟

مطالعه ارتباط بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری