عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-10-2-  تأثیر سهامداران نهادی و عمده در حاکمیت شرکتی

سهامداران عمده تأثیر مهمی در حاکمیت شرکتی اعمال می­کند. به همین دلیل، حضور چنین سهامدارانی و اندازه    هلدینگ­های آن‌ها، معمولاً به عنوان یک متغیر توضیحی در تحقیقات مالی به کار می­رود (سیفرت و همکاران،2005).

اگر چه این فرض در ادبیات پژوهش هست که سهامداران بزرگ، قدرت بیشتر و انگیزه­های قوی­تری برای حداکثر کردن ارزش سهامدار دارند (فرضیه هم‌راستایی انگیزه­ها)، ارتباط نظری میان سهامداران بزرگ و ارزش مؤسسه مبهم می باشد. مالکیت عمده بالاتر از سطح مشخص ممکن می باشد منجر به حفاظت مدیران و در نتیجه سلب مالکیت از سهامدار خرد گردد.

مسأله کلیدی در حاکمیت شرکتی این می باشد که آیا سهامداران بزرگ (عمده) به حل معضلات نمایندگی کمک می­کنند یا آن را شدت می­دهند. معضلات نمایندگی زمان به وجود می­آید که مدیران فعالیت‌های مثل حداکثر کردن فروش یا رشد دارایی را دنبال می­کنند که خلاف ارزش سهامدار می باشد و باعث منفعت آن‌ها می­گردد، در حالی که به ضرر سهامداران خارجی منتهی می­گردد. راه­های زیادی برای کاهش این مسأله هست.

کسب حق مالکیت به وسیله مدیران و نظارت به وسیله سهامدارن عمده، دو روشی می باشد که به گونه بالقوه می­تواند معضلات نمایندگی را کاهش و ارزش مؤسسه را افزایش دهد. وجود سهامداران عمده می­تواند اندازه نظارت را افزایش دهد یا آن را بهبود بخشد و پس به عملکرد بهتر مؤسسه منجر گردد. حق مالکیت به وسیله مدیران، منافع آن‌ها را با منافع سهامداران هم­راستا می­کند، به طوری که مدیریت محرک لازم برای فعالیت‌های حداکثر کننده ارزش را دارد. وجود سهامداران عمده نیز می­تواند اندازه نظارت را افزایش یا آن را بهبود بخشد و پس به عملکرد بهتر مؤسسه منجر گردد (سیفرت و همکاران،2005).

سرمایه­گذاران نهادی مؤسسه­هایی هستند که به خرید و فروش حجم بالایی از اوراق بهادار می­پردازند، مطابق با ادبیات موجود بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، صندوق­های بازنشستگی، شرکت‌های سرمایه­گذاری و… جزء سرمایه­گذاران نهادی قلمداد   می­شوند. سرمایه­گذاران نهادی با بهره گیری از حق رأی، در تصمیم­گیری­ها و ساختار هیئت‌مدیره شرکت نفوذ کرده و لذا       می­توانند یکی از منابع نظارت بر عملکرد مدیریت شرکت باشند (نوروش و همکاران،1388).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سرمایه­گذاران نهادی دریافته­اند که فروش بخش عمده­ای از سهام یک شرکت بدون کاهش قیمت آن میسر نخواهد بود (پسنل و همکاران،2003). پس بسیاری از این سرمایه­گذاران به جای فروش عمده سهام و تحمل زیان مرتبط با آن در پی نظارت اثربخش بر مدیران شرکت‌ها و در نتیجه بهبود بازده سهامشان خواهند بود و به همین دلیل سرمایه­گذاران نهادی، در بسیاری از موارد با مشارکت فعال کوشش در تأثیرگذاری در تصمیمات شرکت‌ها دارند. در ارتباط با تأثیر نظارتی سرمایه­گذاران نهادی مطالعات فراوانی انجام گرفته که در ادامه به بعضی از آن‌ها تصریح می­گردد:

بریکلی و همکاران (1988) در تحقیقی دریافتند که سرمایه­گذاران نهادی به احتمال بیشتری با طرح­های پیشنهادی مدیران که به نظر می­رسد به منافع مالکان صدمه می­زند مخالفت می­­نمایند. بر مبنای فرضیه نظارت مؤثر، پوند[1] (1988)، عنوان می­نماید که سرمایه­گذاران نهادی، دارای منابع و تخصص بالایی هستند و می­توانند با هزینه­ای کمتر از میانگین، نسبت به سایر سرمایه­گذاران خصوصی و ناآگاه­تر، به نظارت بر مدیریت بپردازند. مک کنل و سرواس[2] (1990) ارتباط مثبت بین عملکرد شرکت و سطوح مالکیت نهادی و عمده بیرونی را نظاره نمودند (نوروش و همکاران،1388).

به گونه کلی زیرا در یک ترکیب مالکیت گسترده، هیچ­یک از سهامدارن کوچک انگیزه­ای برای نظارت بر مدیریت شرکت ندارند از این رو حضور سهامداران عمده خصوصاً سهامداران نهادی در ساختار مالکیت شرکت و فعالیت‌های کنترل و نظارتی آن‌ها به گونه بالقوه موجب محدود کردن مسأله نمایندگی می­گردد. البته زمانی که تمرکز مالکیت به حدی افزایش می­یابد که یک مالک، کنترل مؤثر یک شرکت را داشته باشد، ماهیت مشکل نمایندگی از تضاد منافع بین مدیران و سهامداران به تضاد منافع سهامداران اکثریت و اقلیت تغییر می­یابد (کردلر،1382).

[1] Pound

[2] MacConnell And Servaes

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سؤال پژوهش

سؤال اصلی پژوهش حاضر این می باشد که آیا شاخص حاکمیت شرکتی بر روی هزینه سرمایه شرکت‌ها تأثیر دارد؟ به‌عبارت‌دیگر، بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه شرکت‌ها ارتباط معناداری هست؟

مطالعه ارتباط بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری