سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر ظرفیت داخلی لجستیک شرکت و برون سپاری لجستیک

قسمتی از متن پایان نامه :

– موجودی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تصمیمات مربوط به موجودی‌ها، اثرات خیلی زیادی بر موفقیت و کارایی لجستیک دارند و با ریسک و مخاطره بالا در رسیدن به اهداف همراه هستند. این تصمیمات به گونه عمده بر طبقه بندی، مرتب کردن موجودی‌ها برای تهیه و سفارش به مقصود توزیع به متقاضیان آنها تمرکز دارند. برنامه ریزی موجودی‌ها نیز اهمیت بسیار دارد. اگر مواد و قطعات به موقع به خط تولید نرسد، عملیات تولید و کارخانه متوقف خواهند گردید و یا اگر موجودی مورد نیاز دیر به توزیع کننده برسد، مشتری ناراضی خواهد بود. پس برنامه ریزی موجودی‌ها بایستی بتواند اهداف لجستیک را حاصل کند و این اهداف بایستی با سرعت گردش دارایی‌ها همراه باشد (همان منبع  ، 199).

ایده فرآیند موجودی از تخصیص و تأمین نیازهای مشتری سرچشمه می گیرد. برای تأمین نیازهای مشتریان بایستی موجودی لازم در مکان مورد درخواست ارائه گردد و زمانی که از پیش بینی بهره گیری می گردد، برای جوابگویی سریع به نیاز مشتری موجودی انباشته می گردد. به این فعالیت‌ها یعنی تأمین موجودی بر مبنای نیاز مشتری، تأمین طبق سفارش گویند. یعنی موجودی زمانی فراهم می گردد که برای آن سفارش ارائه شده باشد و مسلم می باشد که هیچ موجودی برای ایجاد فروش در آینده در جایی نمی ماند یا به آنجا ارسال نمی گردد. در حال حاضر، سیستم موجودی در کشور ما به این حالت می باشد که موجودی‌ها منتظر مشتری آتی خواهند ماند و در این وضعیت واضح می باشد که موجودی صفر برای کارخانه و سیستم توزیع وجود ندارد (همان منبع  ، 201).

مدیریت موجودی یک فرآیند یکپارچه می باشد که سیاست زنجیره‌های ارزش گذاری موجودی را در اقدام مورد بهره برداری قرار می دهد. در زمینه مدیریت موجودی سه نوع سیاست بکار می رود (همان منبع ، 234).

دیدگاه واکنشی[1]: از تقاضای مشتری برای محصول به عنوان کشش در کانال‌های توزیع بهره گیری می کند. به عبارت ساده تر اندازه نیاز مشتری به محصول، مشخص کننده اندازه تولید و در نتیجه اندازه موجودی مورد نیاز می باشد.

دیدگاه برنامه ریزی شده: در این روش، از اطلاعات پایه جهت متناسب کردن نیازمندی‌های موجودی از طریق محل‌های چندگانه یا مراحل زنجیره ارزش افزوده بهره گیری می گردد. فعالیت‌های برنامه ریزی شده در سطح انبار اتفاق می افتد تا تخصیص موجودی و ارسال به مراکز توزیع چندگانه را متناسب کند.

روش ترکیبی: این روش، ترکیبی از دو روش ذکر گردیده بالا می باشد.

[1]-Reactive or Pull Inventory Approach

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی :ارائه مباحث نظری و تئوریک در خصوص مدیریت زنجیره تامین در تجارت الکترونیکی و تأثیر برون سپاری در آن،  و عوامل موثر بر آن

اهداف ویژه

تعیین تاثیر ظرفیت لجستیک داخلی شرکت بر عملکرد شرکت

تعیین تاثیر برون سپاری فعالیت های لجستیک بر عملکرد شرکت

تعیین تاثیر ظرفیت لجستیک داخلی شرکت بر بهره گیری از برون سپاری فعالیت های لجستیکی