سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 طراحی صندوق سرمایه گذاری مشترک کالا متناسب با بازار سرمایه ایران

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

در این فصل به مطالعه روش پژوهش مورد بهره گیری در این پژوهش می پردازیم. همانطور که در فصل های قبلی تصریح گردید. در این پژوهش کوشش می گردد به امکان سنجی تاسیس و توسعه صندوق های مشترک سرمایه گذاری در بازار کالا پرداخته گردد. بازار بورس کالا در سالهای اخیر در ایران توسعه پیدا کرده می باشد و حجم معاملات زیادی در آن انجام می شود اما به اندازه بازار بورس اوراق بهادار توسعه پیدا نکرده می باشد و هنچنان پتانسیل بالایی برای توسعه و جذب سرمایه خرد دارد یکی از راه های جذب سرمایه های خرد بهره گیری از صندوق های مشترک سرمایه گذاری می باشند این صندوق ها این امکان را فراهم می کنند که سرمایه خرد در کنار هم قرار گرفته و توسط افراد خبره و ماهر مدیریت و سرمایه گذاری شوند. در این فصل به مطالعه روش پژوهش مورد بهره گیری در این پژوهش می پردازیم. در آغاز روش پژوهش معرفی می گردد رویکرد جمع آوری داده ها و همچنین مدل مفهومی مورد بهره گیری در این پژوهش در این بخش مورد بهره گیری قرار می گیرد.

 

3-2 روش پژوهش

روش‌های پژوهش در واقع ابزار‌های دستیابی به‌واقعیت به‌شمار می‌رود. در هر پژوهش، پژوهشگر کوشش می کند تا مناسب‌ترین روش را انتخاب کند و آن روشی می باشد که دقیق‌تر از روش‌های دیگر، قوانین و واقعیات را کشف کند. پس شناخت واقعیت‌های موجود و پی‌بردن به روابط میان آن‌ها مستلزم انتخاب روش پژوهشی مناسب می باشد.

3-2-1 روش‌پژوهش بر اساس هدف

تحقیقات علمی بر‌اساس هدف به‌سه دسته تقسیم می شوند: بنیادی، کاربردی و پژوهش و توسعه ،از آنجائیکه این پژوهش به دنبال طراحی رویکردی برای توسعه صندوق های سرمایه گذاری در بازار کالا می باشد از اینرو از نوع کاربردی و بنیادی می باشد.

3-2-2 روش پژوهش بر اساس نحوه گرد‌آوری داده‌ها

گرد آوری داده ها در این پژوهش از طریق مطالعه و مرور ادبیات و مصاحبه با خبرگان و متخصصان می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-3 هدف پژوهش

هدف اصلی پژوهش امکانسنجی طراحی و تشکیل یک نهاد مالی برای توسعه بازار سرمایه با توجه ویژه به بورس کالا می باشد که این هدف در دل خود هم اهداف تشکیل صندوق مشترک سرمایه گذاری و هم اهداف بورس کالای ایران را دارد.

1-3-1 اهداف صندوق سرمایه گذاری مشترک

هدف از تشکیل صندوق سرمایه گذاری مشترک یک پارچه کردن منابع سرمایه گذاران جزء و افراد غیر حرفه ای، و در نهایت تشکیل سبدی از دارایی ها و مدیریت این سبد می باشد.

1-3-2 اهداف بورس کالا

  • ایجاد بازاری قانون مند و سازمان یافته جهت تسهیل داد و ستد کالاها
  • سامان دهی بازار کالا از طریق مکانیزم اجرایی ناظر بر تعهدات و تضمین منابع طرفین معامله
  • کشف شفاف قیمت کالاها بر اساس تعامل و تقابل عرضه و تقاضا و نیاز بازار
  • برقراری امکان اعمال مدیریت ریسک در بازار
  • امکان انجام معاملات نقد، نسیه، سلف، آتی و اختیار با بهره گیری از ابزار های جدید مالی
  • توسعه سرمایه گذاری و فراهم سازی تسهیلات مالی برای خرید و فروش
  • اطلاع رسانی درمورد وضعیت بازار داخلی و خارجی کالاهای پذیرش شده به مقصود افزایش سطح دانش فعالان بازار