سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر ظرفیت داخلی لجستیک شرکت و برون سپاری لجستیک

قسمتی از متن پایان نامه :

انبارداری و مدیریت انبار

یک انبار به گونه خاص به عنوان مکانی برای نگهداری و ذخیره کردن موجودی در نظر گرفته می گردد، اما بایستی دقت نمود که از دیدگاه لجستیک، تأثیر انبارها تسهیل جریان گردش موجودی و سرمایه‌ها و اطمینان از گردش آنهاست.

در گذشته انبارها فقط به عنوان تسهیل کننده ذخیره‌ها در نظر گرفته می شدند و این توجه در مورد آنها وجود داشت که آنها عواملی استاتیک و ایستا هستند که رابط بین مواد، تولید و بازارها بوده و به علت اجبار در وجود آنها هزینه‌هایی به سازمان تحمیل می کنند و موجب افزایش قیمت‌ها می شوند. این دیدگاه به خاطر عملکرد تک تک و جدای واحدها در لجستیک به وجود می آمد اما در لجستیک یکپارچه انبارها، واحدهایی هستند که برنامه ریزی یکپارچه را در شبکه اجرایی تسهیل می کنند.

زمانی که سفارش‌ها و مشتریان تقسیم بندی می شوند، چیزی که توزیع آنها را سریع و به موقع می کند، طبقه بندی صحیح در انبارهاست و در تولید به هنگام و ناب نیز آن چیز که موجب حفظ توالی تولید و عرضه دقیق قطعات و مواد روی خط تولید طبق برنامه ریزی تولید می گردد، انبارها هستند.

وظایف انبارداری، وضعیت عملیاتی انبارها را به عنوان رابط بین عرضه کننده و خریدار معرفی می کنند اما چگونگی قواعد عملیاتی در اصول انبارداری مطرح می گردد. اصول عملیاتی انبارداری عبارتند از:

  • معیار طراحی 2- اصل جابجایی و نقل و انتقال              3- طرح نگهداری

معیار طراحی انبار به عوامل فیزیکی و مکانی نگهداری و نقل و انتقال موجودی‌ها در انبار تصریح دارد. در فرآیند طراحی انبار بایستی سه عامل در نظر گرفته گردد. تعداد طبقات در تسهیلات انبار، مناسب بودن ارتفاع و جریان تولید.

یک طرح مناسب انبار طرحی می باشد که در یک طبقه ایجاد گردد زیرا انتقال از یک طبقه به طبقات بالا و تخلیه از طبقه بالا به پایین نیازمند هزینه و زمان بالاست. بخشی از هزینه‌ها برای انتخاب، نصب و کار با وسایل و تجهیزات انتقال صرف می گردد و بخشی دیگر از هزینه‌ها وابسته به اتلاف زمانی در انتقالات می باشد.

جابجایی و انتقال در انبارداری بایستی به عنوان یک اصل دارای کارایی و اثربخشی بالا باشد و آن چیز که کارایی و اثربخشی را بالا می برد بهره گیری از تکنولوژی مناسب و با صلاحیت می باشد. اصل جابجایی و انتقال در انبار به بهره گیری اقتصادی در مقیاس و مقدار جابجایی توسط تکنولوژی مورد بهره گیری تصریح دارد. اصل جابجایی به اندازه انتقال در فواصل طولانی تر تصریح دارد و اگر در فواصل کوتاه حمل نقل زیاد انجام گردد، خسارات، هزینه‌ها و اتلاف وقت افزایش می یابد.

بهره گیری اقتصادی در مقیاس به اندازه حداکثر بار در مقدار جابجایی یا فاصله جابجایی مربوط می باشد. رعایت این اصل کمک می کند که در هر انتقال، تعداد جعبه‌ها یا قطعات بیشتری جابجا شوند و تعداد نقل و انتقالات و هزینه‌ها کاهش یابد.

طرح نگهداری به در نظر گرفتن ویژگی‌ها و نیازمندی‌های محصول در طراحی انبار و نگهداری اقلام متمرکز می گردد. به خصوص ویژگی‌هایی که به دسته‌های وزن، حجم و نحوه نگهداری وابسته هستند(جوانمرد، 1383، 304).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی :ارائه مباحث نظری و تئوریک در خصوص مدیریت زنجیره تامین در تجارت الکترونیکی و تأثیر برون سپاری در آن،  و عوامل موثر بر آن

اهداف ویژه

تعیین تاثیر ظرفیت لجستیک داخلی شرکت بر عملکرد شرکت

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تعیین تاثیر برون سپاری فعالیت های لجستیک بر عملکرد شرکت

تعیین تاثیر ظرفیت لجستیک داخلی شرکت بر بهره گیری از برون سپاری فعالیت های لجستیکی