عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 مطالعه ارتباط بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-8-گونه شناسایی علمی حاکمیت شرکتی

هر گونه گونه شناسی علمی حاکمیت شرکتی، مبتنی بر هشت گونه زیر صورت می‌گیرد:

  1. نوع شرکت
  2. ساختار هیئت­مدیره
  3. اندازه قدرت ذی‌نفعان برای تأثیر بر تصمیمات مدیریت
  4. اهمیت بازار سرمایه در اقتصاد ملی هر کشور
  5. وجود یا فقدان بازاری جهت اعمال کنترل‌های لازم برای شرکت‌ها
  6. ترکیب سهامداران
  7. اندازه وابستگی پاداش مدیران به بازده عملیاتی شرکت‌ها
  8. وجود افق زمانی برای تبیین روابط اقتصادی بین شرکت‌ها

مبناهای فوق سبب ایجاد سیستم‌های متفاوت حاکمیت شرکتی شده‌اند که جهت اهداف مقایسه‌ای می‌توان سیستم‌های حاکمیت شرکتی در کشورهای صنعتی را به سیستم‌های مبتنی بر بازار (مانند کشورهای آنگلوساکسون همچون آمریکا و بریتانیا). سیستم‌های مبتنی بر روابط مانند کشورهای آلمان و هلند و کشورهای لاتین (مانند فرانسه و ایتالیا) و ژاپن و همچنین سیستم پیوندی در کشورهای در حال توسعه (مانند اندونزی، تایلند، کره و…)تقسیم‌بندی نمود. ویژگی‌های مبتنی بر بازار، بیانگر وجود بازاری فعال جهت اعمال کنترل‌های لازم برای فعالیت‌های شرکت می‌باشد. به این ترتیب که ذی‌نفعان به گونه مستقیم می‌توانند تصمیمات هیئت‌مدیره را تحت تأثیر قرار دهند. پیش روی سیستم‌های مبتنی بر روابط، تصمیمات مدیریت غالباً تحت تأثیر عده خاصی می باشد که تعلق خاطر به دولت به عنوان بزرگترین منبع تأمین مالی و در قالب بانک‌های دولتی، دارند. به ویژه آنکه وجود حق رأی محدود، وجود سهامداران غیر از به اندازه زیاد، از ویژگی‌های این نوع سیستم می‌باشد، در حالی که سیستم دارای بعضی از ویژگی‌های مدل بازار و روابط و بعضی از ویژگی‌های خاص خود می‌باشد. اساساً تفاوت‌های موجود در نوع سیستم‌های حاکمیت شرکتی در کشورهای مختلف ناشی از نوع بازارهای سرمایه این کشورهاست، به‌اظهار‌دیگر رویکرد تأمین مالی در کشورها، منشاء ایجاد حاکمیت شرکتی خوب یا بد می باشد (ویمر و پاپ،1999). به تعبیری قبل از آنکه سیستم‌های حاکمیت شرکت اکتسابی باشند، انتسابی هستند، به این معنا که شرایط مربوط به بازارهای سرمایه، نوع اقتصاد و…تعیین‌کننده نوع راهبری شرکتی خواهند بود و نمی‌توان به دنبال اجرای سیستمی خاص بود، بدون آنکه به سایر شرایط توجهی گردد. در ادامه به اختصار به توصیف مدل‌های حاکمیت شرکتی شناخته شده می‌پردازیم که مبنای نظری مربوط به پژوهش تلقی می شوند. این مدل‌ها عبارتنداز:

1- مدل بازار (مدل کشورهای آنگلوساکسون)

2- مدل روابطی: به سه گروه مدل آلمانی، مدل لاتین و مدل ژاپن تقسیم می گردد

3-مدل پیوندی

2-8-1- مدل بازار (مدل کشورهای آنگلوساکسون)

از مشخصات این مدل که ویژه آمریکا، انگلستان، استرالیا، کانادا و چند کشور دیگر می باشد، سهامداران بسیار پراکنده، بازارهای سهام بسیار نقد شونده، پویایی در تخصیص مجدد سرمایه، چارچوب‌های قانونی و نظارتی پیشرفته و بازاری فعال برای کنترل شرکت‌ها می باشد. در سطح خرد هیئت‌مدیره برای نظارت بر مدیریت، هم بر کمیته‌های هیئت‌مدیره و هم بر کنترل‌های داخلی تاکید می کند. مدیریت بر سرمایه‌گذاری‌هایی تمرکز دارد که بازده خوبی نشان دهد و خصوصاً در کوتاه‌مدت، ارزش شرکت و قیمت سهام را به حداکثر برساند. سهامداران، عموماً به عنوان ذی‌نفعان اصلی شرکت شناخته می شوند. به گونه کلی کسانی که در مدل بازار فعالیت می‌کنند، تمایل دارند بیشتر بر معاملات تمرکز کنند تا روابط و به کوتاه‌مدت توجه می‌کنند تا بلندمدت (فخاری و دریایی،1388). در خصوص کشورهای آنگلوساکسون تنها آمریکا و انگلیس تااندازه‌ای با عمق بیشتری به دلیل اندازه نسبتاً بیشتر تولید ناخالص ملی مورد توجه قرار می‌گیرند. در کشورهای آنگلوساکسون یک سهامدار خاص می­تواند نفوذ بیشتری بر تصمیم‌گیری مدیریتی اعمال کند. نفوذ سهامداران قویاً در این کشورها نهادینه شده می باشد. یک شرکت تقریباً به عنوان ترکیبی از مدیران می باشد که به نفع سهامداران، یا به‌عنوان ابزاری برای ایجاد رفاه سهامداران اقدام می‌کنند. تاکنون قوانین قویاً از سهامداران طرفداری کرده می باشد، مانند قوانین بورس اوراق بهادار (1943) و قانون طرفداری از سرمایه‌گذاران اوراق بهادار (1970) در آمریکا یا قانون اوراق بهادار شرکت‌ها (1989) در انگلیس. منطق موجود در پس این قوانین و مقررات عبارتنداز: توسعه بازار اوراق بهادار، دسترسی برابر به اطلاعات و طرفداری از سرمایه‌گذاران کوچک در برابر سوءاستفاده از سهامداران عمده به‌عنوان هدف اصلی مورد توجه قرار گرفته می باشد. در نتیجه در کشورهای آنگلوساکسون اصل دموکراتیک (یک سهم، یک رأی) رعایت می گردد.

هیئت‌مدیره یک سطحی ویژگی‌های کشورهای آنگلوساکسون را بدین تبیین توصیف می‌کنند: در یک واحد قانونی مسئولیت‌های اجرایی و نظارتی جدا از هم می‌باشند. در نتیجه اعضای هیئت‌مدیره موظف و غیرموظف وجود دارند. اعضای هیئت‌مدیره غیرموظف، متخصصان بیرونی هستند که اغلب اعضای هیئت‌مدیره اجرایی دیگر شرکت‌ها نیز هستند. از نقطه‌نظر حقوقی مدیران غیرموظف، مسئول مدیریت شرکت‌ها هستند. انتظار می‌رود که آن‌ها وظایف امانت‌داری، قضاوت صحیح و دقیق امور را به نحوه احسن انجام دهند زیرا که وظیفه اصلی آن‌ها پاسخگویی به سهامداران می باشد. ازنقطه‌نظر اجرایی اعضای هیئت‌مدیره غیرموظف راهنمایی‌های لازم را به اعضای هیئت‌مدیره موظف در ارتباط با سیاست‌گذاری‌های اصلی که تأمین‌کننده منافع سهامداران می باشد، انجام می‌دهند. ضمناً هیئت‌مدیره موظف و غیرموظف توسط مجمع عمومی سهامداران عزل و نصب می شوند.

شناخته شده­ترین مشخصه سیستم‌های حاکمیت شرکتی آنگلوساکسون وجود بازار خارجی فعال جهت کنترل شرکت می‌باشد که اغلب به‌عنوان بلعیدن شرکت‌ها مطرح شده می باشد. فرایند بلعیدن شرکت‌ها به عنوان یک اصل در شرکت‌ها اقدام می کند و امکان می‌دهد تا کنترل از قیمت‌های مدیریت کم بازده به تیم‌های کارآمد منتقل گردد و همگرایی منافع بین مدیریت شرکت و سهامداران را ترغیب کند (ویمر و پاپ،1999).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سؤال پژوهش

سؤال اصلی پژوهش حاضر این می باشد که آیا شاخص حاکمیت شرکتی بر روی هزینه سرمایه شرکت‌ها تأثیر دارد؟ به‌عبارت‌دیگر، بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه شرکت‌ها ارتباط معناداری هست؟

مطالعه ارتباط بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری